Home Nieuws Bethanië deelnemer kwaliteitsprogramma Waardigheid en Trots

Bethanië deelnemer kwaliteitsprogramma Waardigheid en Trots

22 juli 2015

In februari van dit jaar heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan ‘Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Onderdeel van dit plan is het geven van ruimte om te vernieuwen aan locaties van verpleeghuiszorg die best practice willen worden.

Begin mei heeft de Staatssecretaris, namens de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg, de zorgaanbieders opgeroepen daartoe voorstellen in te sturen. Bethanië heeft op 3 juli jl. haar plannen gepresenteerd aan o.a. leden van cliëntenraden, professionals, medewerkers van leden van de Taskforce en VWS.

Het ministerie VWS heeft 22 juli jl. bekend gemaakt dat het ingediende voorstel van Bethanië door cliëntenraden en zorgverleners positief is beoordeeld en bijdraagt aan kwaliteit van zorg, bezien vanuit de cliënt. Op advies van de leden van de cliëntenraden en professionals wordt het voorstel van Bethanië opgenomen in het programma W&T.

VWS maakte verder bekend dat bij zo’n 90 (waaronder Bethanië) van de 150 geselecteerde zorgaanbieders, sprake is van een voorstel waarbij om regelruimte wordt gevraagd. De regelruimte wordt samen met de zbo’s, de zorgkantoren en de zorgaanbieders uitgewerkt in de periode tot aan half oktober.

Bethanië is blij met deze beoordeling waardoor zij  aan de slag kan gaan de kwaliteit van verpleeghuizen verder te verbeteren.

Terug naar overzicht